Ważne telefony Stronie Śląskie, Lądek Zdrój
  1. Komisariat Policji w Lądku Zdroju, Rewir Stronie Śląskie, ul. Mickiewicza 2, Tel. 74-81-41-172 lub 997

  2. Pogotowie Ratunkowe, Lądek Zdrój, ul. Kłodzka 30, Tel. 74-81-46-365 lub 999

  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Stroniu Śl., ul. Szkolna 1, Tel. 74-81-41-228

  4. Straż Miejska w Stroniu Śląskim, ul. Mickiewicza 2 Telefon 74-811-77-57, 814-31-89

  5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” s.c, ul. Nadbrzeżna 14, 57-550 Stronie Śląskie Tel. 74 81-41-389, 81-41-391

  6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M. Orańskiej, Praktyka Grupowa Lekarzy POZ. S.C, ul. Hutnicza 12 Tel. 74 8142901

  7. Biblioteka Miejska, ul. Kościuszki 32 Tel. 74-81-41-121